චිත්‍රපට කොටස් සහ ක්‍රීඩා සමඟ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න.

අපගේ නව්‍ය ශික්ෂණ ශාස්ත්‍රය ඔබව වචනයේ පරිසමාප්ත අර්ථයෙන්ම සැබෑ ඉංග්‍රීසි සයුරක නිමග්නය කරවන අතර අන්තර්ක්‍රියාකාරී සහ විනෝදජනක අංග හරහා ඔබේ උනන්දුව දිනයක් දිනයක් පාසා ඉහළ නංවාලයි.

වඩා වේගවත් ප්‍රගතියක් ලබා දීමට විවිධ ඉංග්‍රීසි භාෂා දැනුම් මට්ටම් ඉලක්ක කරගෙන අභ්‍යාස නිමවා ඇත.

අරඹන්න
තව දැනගන්න

Video Booster නම් ඉංග්‍රීසි භාසහාව ඉගැනීමේ  විප්ලවය

චිත්‍රපට සමඟ ඉංග්‍රීසි ඉගැනීම, කොයිතරම් සරල අදහසක් ද? දිනපතාම ඉංග්‍රීසි ගුරුවරුන් විසින් නිර්මාණය කෙරෙන පියවර 7කින් යුතු Video Booster®  අභ්‍යාස ඔබට කෙටි වීඩියෝ පට සමඟින්  ඉංග්‍රීසි භාෂාව පුහුණු වීමට ඉඩ සලසා දෙයි.

චිත්‍රපට කොටස්, රුපවාහිනී වැඩසටහන්, සංගීත වීඩියෝ, රුපවාහිනී පුවත් ආදිය ආශ්‍රය කරගත් පාඩම් 1,000 කට අධික ප්‍රමාණයක් තිබෙන නිසා ඔබේ ඉංග්‍රීසි භාෂා දැනුම පුහුණු වීමට සෑමවිටම අලුත් දෙයක් සොයා ගත හැකියි.

විශාලතම මාර්ගගත දෘශ්‍ය ශබ්දකෝෂ එකතුව

මාතෘකා ගණනාවක් සඳහා අර්ථදැක්වීම්, පරිවර්තන, රූප සහ උච්චාරණ ඇතුළත් Photo Vocab® ශබ්දකෝෂ ප්‍රකාශන16කින් නිර්මිතය. මේවා නව ඉංග්‍රීසි වචන ඉගැනීමට තිබෙන විනෝදජනක සේම කාර්යක්ෂම ක්‍රමයකි. 

නිරූපිත ප්‍රකාශන 5,000 කටත් අධික ප්‍රමාණයක් තිබෙන නිසා ඔබේ සිත් ගන්නා දෙයක් සෑමවිටම සොයා ගත හැකියි.

උපරිම මතක ශක්තියක් සඳහා ක්‍රීඩා

ඉගැනුම් ක්‍රීඩා ඔබට Video Booster අභ්‍යාස වලින් ගත් ප්‍රකාශන ද, Photo Vocab  ශබ්දකෝෂ වලින් ගත් වචනද අවිධිමත් ක්‍රියාපද ද පුහුණු වීමට ඉඩ සලසා දෙයි.

ඔබ මේ දැන් ඉගෙන ගත ඉංග්‍රීසි දිගු කාලීනව මතක තබා ගැනීමට අවශ්‍ය  වන ආකාරයට වැඩි වාර ගණනක් නැවත නැවතත් පුහුණු වීමට අපගේ පෘථුල ඉගැනුම් ක්‍රීඩා ඔබට අවස්ථාව සලසා දේ.

  • Video Karaoke

ඔබේ ඉංග්‍රීසි දැනුම ඉහළ නංවා ගන්න

ඔබේ මට්ටමට සරිලන ආකාරයේ අභ්‍යාසයක් ඕනෑම විටෙක සොයාගත හැකියි. දිනකට මිනිත්තු 10ක් වැය කිරීමෙන් ඔබට ඔබේ ඉංග්‍රීසි දැනුම පුදුම එලවන සුළු තරම් මට්ටමකට වර්ධනය කරගත හැකියි. ඉතින් ඇයි තවත් බලා ඉන්නේ?

ඔබේ ගිණුම නොමිලයේ නිර්මාණය කරන්න